Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Petr Petera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 233 740 Kč
Registrační číslo 9/2011
Číslo zakázky: IG107021

Projekty řešitele