Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Petr Petera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 353 310 Kč
Registrační číslo F1/71/2017
Číslo zakázky: IG107027