Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo PG99107
Číslo zakázky: GŠ406919