Sociální síť informatiků v regionech České Republiky

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. listopadu 2009 - 31. října 2012
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 2.4 Partnerství a sítě
Celkový rozpočet: 5 376 600 CZK
Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0039
Číslo zakázky: ÚP406039