Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - OP VK

Minipodnikání na ZŠ
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 3.1 Individuální další vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO)
2012 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
2011 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Sociální síť informatiků v regionech České Republiky
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

FM VŠE - INOVACE STUDIJNÍHO OBORU A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ FAKULTY MANAGEMENTU VŠE PRAHA V J. HRADCI
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)