Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. října 2009 - 30. září 2012
Řešitel: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 2.4 Partnerství a sítě
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0059
Číslo zakázky:

Projekty řešitele