Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 20. března 2012 - 31. října 2015
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VK
výzva: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CZ.1.07/4.1.00/33.0005
Číslo zakázky:

Projekty řešitele