Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 855 620 Kč
Registrační číslo MF/28/2010
Číslo zakázky: IG404030

Projekty řešitele