Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 769 000 Kč
Registrační číslo P402/10/1275
Číslo zakázky: GA404010

Projekty řešitele