Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2018 - 30. června 2021
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 338 200 Kč
Registrační číslo TL01000094
Číslo zakázky: GO404018

Projekty řešitele