Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Kontaktní osoba: Květa Lašová
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2015
Celkový rozpočet: 2 700 000 CZK
Registrační číslo PK-5481
Číslo zakázky: RC901335

Projekty řešitele