Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 209 000 Kč
Registrační číslo GA402/07/0387
Číslo zakázky: GA410017

Projekty řešitele