Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Kontaktní osoba: Květa Lašová
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2016
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo PK-5459
Číslo zakázky: RC901335

Projekty řešitele