prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Projekty řešitele:

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2026

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Administrativa-SV-F4
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhady multifaktorové produktivity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Uspořádání konferencí FIS 2010
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysok. vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)