prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Projekty řešitele:

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
2021 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO)
2012 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Bridge to Employment - Evaluation
2012 - 2014
ostatní (Ostatní)

Program: The Bridge to Employment (BTE) program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Administrativa-SV-F4
2010 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhady multifaktorové produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Uspořádání konferencí FIS 2010
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysok. vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)