Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2013 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 982 000 Kč
Registrační číslo 13-15771S
Číslo zakázky: GA404013

Projekty řešitele