Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 538 890 Kč
Registrační číslo F4/19/2011
Číslo zakázky: IG404011

Projekty řešitele