Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 367 170 Kč
Registrační číslo 52/2016
Číslo zakázky: IG404036

Projekty řešitele