Administrativa-SV-F4

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2024
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 047 139 CZK
Registrační číslo F4
Číslo zakázky: IG400020

Projekty řešitele