Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 829 180 Kč
Registrační číslo MF/F4/55/2014
Číslo zakázky: IG404014

Projekty řešitele