Rektorát: Vysoká škola ekonomická v Praze

Řešené projekty

Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030 (KREDO)
2012 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Vytvoření systému interního hodnocení náročnosti studia v rámci ECTS a systému sledování a rozpisu kvalitativních ukazatelů vstupujících do rozpočtu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Administrativa-SV-OVV
2010 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)