Administrativa-SV-OVV

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2026
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 041 291 CZK
Registrační číslo OVV
Číslo zakázky: IG901524