Noc vědců - rozvoj celoroční systematické popularizace vědy

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Ivanega
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium (9015)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 470 000
Registrační číslo C17-2023
Číslo zakázky: RC901523
Cílem projektu je systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. V rámci tohoto projektu se VŠE zapojuje do celorepublikových aktivit popularizujících vlastní vědecké a tvůrčí aktivity, probíhá řada prezentačních akcí: např. prezentace VŠE na akci VědaFest, zapojení do celorepublikového eventu Noc vědců, a to online i prezenční formou, účast v celonárodní show Český Vševěd a v dalších aktivitách.