Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků

Věda a výzkum