Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2020 - 31. prosince 2023
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 4 408 357 CZK
Registrační číslo TL03000670
Číslo zakázky: GO304070