Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání

Řešené projekty

Angažovanost a zapojení v hybridních týmech: Role virtuální reality v agilních retrospektivách
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Přepracování programu podnikového akcelerátoru tak, aby byl v souladu se strategickými cíli mateřské firmy
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

unistarter
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

REMAKING
2024 - 2027
Evropská komise (EK)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

COCO
2024 - 2025
Ca' Foscari University, Venice, Italy (CAFOSCARI)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Jak akcelerátory přispívají k inovačním schopnostem podniků?
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Jak velké firmy využívají coworkingové prostory k podpoře své inovační kapacity?
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities
2022 - 2025
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities (SDG Labs)
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Coworking Symposium 2021
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Od iniciace k implementaci otevřené inovace ve státní správě: Případová studie Chytré karantény v ČR
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

A Cross-Cultural Perspective On Coworking Spaces
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Critical factors of innovation success and profitability – A quantitative empirical study for the chemical and pharma industry
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Strategic Implications of Digitalisation and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – An empirical Study of Banking
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Managing human talent in coworking environments
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad Grants

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Managing human talent in coworking environments
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: European Cooperation in Science and Technology

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Research plan of Product Management in startups
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

The Use of Design Thinking in Social Enterprises in Digitized Environments and its Outcomes
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizace mezinárodní konference
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Temná strana podnikání: Vliv podnikatelské aktivity na osobní pohodu podnikatele
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
2015 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Hodnocení inovací
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)