Research plan of Product Management in startups

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Mgr. Paolo Lacche, MSc
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 199 760 Kč
Registrační číslo F3/64/2018
Číslo zakázky: IG304028

Projekty řešitele