Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 180 060 Kč
Registrační číslo F3/16/2018
Číslo zakázky: IG304048