Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 158 380 Kč
Registrační číslo F3/71/2019
Číslo zakázky: IG304019