Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 289 930 Kč
Registrační číslo F3/5/2020
Číslo zakázky: IG304020
Katedra podnikání (FPH) pořádá každý rok mezinárodní konferenci: Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Online sborníky z roku 2015 až 2018 jsou indexovány v rámci prestižní databáze Conference Proceedings Citation Index, která je nedílnou součástí Web of Science. Současně jsou sborníky indexovány v dalších vědeckých databázích a knihovnách jako Central and Eastern European Online Library, HICDS nebo ResearchBIB. Na konferenci vystoupí přední odborníci z oblasti inovací a podnikání jako Wim Vanhaverbeke (Surrey Business School, Velká Británie), Christopher Lettl (Vienna University of Economics and Business, Rakousko), Thomas Zellweger (University of St. Gallen, Švýcarsko), Jolanda Hessels (Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, Holandsko) a Rupert Baumgartner (University of Graz, Rakousko). Ve dnech 28. a 29. 5. 2020 se bude konat již 8. ročník této konference. Cílem této konference je také nalákat co nejvíce účastníků z řad studentů nejen doktorského ale i magisterského studia. Proto i v rámci tohoto ročníku bude díky podpoře IGA projektu opět samostatná studentská sekce, v rámci níž mohou vystoupit studenti prezenční formy magisterského a doktorského studia zcela zdarma, a která slouží k představení talentů pro budoucí vědeckou dráhu a získání feedbacku od zkušených odborníků v dané oblasti.