Hodnocení inovací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 30. listopadu 2015
Řešitel: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 305 000 Kč
Registrační číslo TD020325
Číslo zakázky: GT304025

Projekty řešitele