doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Projekty řešitele:

Hodnocení inovací
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)