Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 457 000 Kč
Registrační číslo TL03000153
Číslo zakázky: GO304060

Projekty řešitele