Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc

Projekty řešitele:

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)