Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc

Projekty řešitele:

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)