Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 710 Kč
Registrační číslo F3/23/2017
Číslo zakázky: IG304017

Projekty řešitele