Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 28. února 2022 - 27. února 2025
Řešitel: doc. Marko Orel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA2 Kolaborativní partnerství
Celkový rozpočet: 67 912 EUR
Registrační číslo 2021-1-DE01-KA220-HED-000032172
Číslo zakázky: ÚP304032
Cílem projektu je zřídit model pro školní coworkingový prostor pro studenty, za účelem výměny znalostí.