Evropská komise - Erasmus+

Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Cooperation Partnerships

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities
2022 - 2025
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities (SDG Labs)
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Specifika finančního řízení v podnicích cestovního ruchu - online výukový kurz
2021 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA226 Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Project NUTSHELL
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Mentor Training (Men Tra)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Metodology of interpretation of European Nature Heritage in Tourism (MIENAT)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Online reputation management in Tourism (ORM)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA203

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2020 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Forward Smart Rural Tourism
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael
2019 - 2022
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2019 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Albánie
2018 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2018 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism
2017 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2017 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Online Study Platform on Mediation
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Mexiko
2016 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2015 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
2015 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Social tourism Opportunities in WELlness and Leisure activities (Sowell) - Příležitosti pro sociální cestovní ruch ve wellness a volnočasových aktivitách
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)