Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Mexiko

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. srpna 2016 - 31. července 2018
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Linda Filáčková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
Celkový rozpočet: 14 920 EUR
Registrační číslo 2016-1-CZ01-KA107-023041
Číslo zakázky: ÚP903516

Projekty řešitele