Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí v rámci střední a východní Evropy

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: CEEPUS
Celkový rozpočet: 100 800 CZK
Registrační číslo CIII-AT-0068-14-1819 a též 15-1920
Číslo zakázky: CE 903519

Projekty řešitele