Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na VŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Linda Filáčková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 648 000 CZK
Registrační číslo C15-2021
Číslo zakázky: RC903521
Projekt mapuje virtuální mobility, jejich problémy, analyzuje zájem studentů o ně a potřeby legislativního ukotvení na národní úrovni včetně sdílení dobré praxe.

Projekty řešitele