Mobilita mezi programovými zeměmi

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. června 2017 - 30. září 2018
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Linda Filáčková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi
Celkový rozpočet: 1 153 700 EUR
Registrační číslo 2017-1-CZ01-KA103-034669
Číslo zakázky: ÚP903511

Projekty řešitele