Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Albánie

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. června 2018 - 31. července 2021
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Böhmová
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi
Celkový rozpočet: 40 335 EUR
Registrační číslo 2018-1-CZ01-KA107-047200
Číslo zakázky: ÚP903516

Projekty řešitele