Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 367 000 CZK
Registrační číslo C16-2022
Číslo zakázky: RC901462
Projekt splnil cíle: 1) Identifikace a formulace oblastí nezbytných při zajištění a rozvoji mobilit (návštěva zahraniční VŠ, komparace požadavků na virtuálních mobilit (VM), požadavků na studenty, 2) Nastavení procesů validace a evidence virtuálních a kombinovaných mobilit (KM), 3) nalýza motivačních faktorů na straně studentů, zaměstnanců a instituce pro zajištění udržitelnosti a rozvoje VM/KM na VŠE, 4) šetření zkušeností s novými typy studentských mobilit v kontextu internacionalizace kurikula na VŠE.

Projekty řešitele