Ing. Dana Brázdová

Projekty řešitele:

Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na VŠ
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Student and staff mobility support / Podpora studentských a zaměstnaneckých mobilit
2020 - 2021
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2020 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2020
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita studentů a zaměstnanců - rozšíření možností studia v zahraničí o další tipy mobilit a zapojení různých skupin účastníků
2019 - 2020
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2019 - 2020
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí v rámci střední a východní Evropy
2019
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Albánie
2018 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2018 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2018
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2018

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými zeměmi
2017 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy
2017
Evropská komise (EK)

Program: CEEPUS

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Mexiko
2016 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA107 Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)