Mobilita studentů a zaměstnanců - rozšíření možností studia v zahraničí o další tipy mobilit a zapojení různých skupin účastníků

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. srpna 2019 - 30. srpna 2020
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Böhmová
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Fondy EHP a Norska
Celkový rozpočet: 2 307 000 CZK
Registrační číslo PK-5390
Číslo zakázky: ÚP903529

Projekty řešitele