Mobility studentů a učitelů v rámci zapojených zemí střední a východní Evropy

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: CEEPUS
Celkový rozpočet: 186 300 CZK
Registrační číslo CIII-AT-0068-13-1718, CIII-AT-0068-14-1819
Číslo zakázky: CE 903510

Projekty řešitele