Mobilita mezi programovými zeměmi

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. června 2019 - 30. září 2020
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: Ing. Linda Filáčková
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA103 Mobilita mezi programovými zeměmi
Celkový rozpočet: 1 471 891 EUR
Registrační číslo 2019-1-CZ01-KA103-060397
Číslo zakázky: ÚP903511

Projekty řešitele