Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Dana Brázdová
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2019
Celkový rozpočet: 1 500 000 CZK
Registrační číslo PK-5412
Číslo zakázky: RC940028

Projekty řešitele