prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení rizik firmy a její hodnota
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)