prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Study and research in Prague - sdílení dobré praxe pražských vysokých škol
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2019
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
2018 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Rektorát
Oddělení zahraničních styků (9035)

Inovace povinných a dalších předmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Administrativa-SV-F3
2010 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení rizik firmy a její hodnota
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)