Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. června 2018 - 30. června 2021
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 596 155 Kč
Registrační číslo TK01010189
Číslo zakázky: GT309098

Projekty řešitele