Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 31. srpna 2020
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 785 088 Kč
Registrační číslo TIRDERU812MT06
Číslo zakázky: GT309030

Projekty řešitele