Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 500 000 CZK
Registrační číslo 20/8
Číslo zakázky: RP309011

Projekty řešitele